Czech Trade International s.r.o. - Vo svete ako doma
SlovakiaTrade International - SlovakiaTrade Slovensky
informácie o spoločnosti - tlačové informácie - voľné miesta - reklama - kontaktné informácie

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti

Czech Trade International s.r.o.

IČ: 36 698 776
DIČ: SK2022277620
Vedená u Okresného súdu v Bratislave 1, vložka číslo 43111 / B

Sídlo spoločnosti

Svetlá 1
811 02 Bratislava
Slovakia

web: www.trade.sk
e-mail:

Logo společnosti

logo formát GIF stiahnuť tu
logo formát PDF stiahnuť tu

Bankové spojenie

Tatra banka, a. s.
účet: 2628107689/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0026 2810 7689
SWIFT: TATRSKBX

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE V ČESKEJ REPUBLIKE

Názov spoločnosti

Czech Trade International, s.r.o. - organizační složka

IČ: 02532727
DIČ: CZ02532727
Sp. Zn. A 76416 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo společnosti

Malá Štěpánská 1929/9
120 00 Praha 2
Czech Republic

Tel.: +420 224 221 916
Fax: +420 224 224 377

web: www.trade.cz
e-mail:Copyright © 2004 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.