Czech Trade International s.r.o. - Vo svete ako doma
SlovakiaTrade International - SlovakiaTrade Slovensky
informácie o spoločnosti - tlačové informácie - voľné miesta - reklama - kontaktné informácie

Nižšie nájdete informačne popísané jednotlivé reklamné formáty, ktoré možno realizovať v sieti medzinárodných databázových portálov SlovakiaTrade.

V medzinárodnom proexportním katalógu je možné prezentovať produkty a služby slovenských firiem.

Prezentácia v katalógu je možná firemných a produktových zápisov, bannerovej reklamy, prípadne prednostných výpisov v kategóriách katalógu.

Produktový zápis

V produktovom zápisu máte možnosť detailne popísať Váš produkt (službu), ktorý máte záujem prezentovať nielen slovenským, ale aj zahraničným potenciálnym zákazníkom.
Samozrejmosťou je deväť jazykových mutácií zápisu, podrobné informácie o produkte, umiestnenie jednej hlavnej plus štyroch sprievodných fotografií, atď ... Súčasťou produktové prezentácie je aj vizitka firmy, kde môžete podrobne informovať o svojej firme.

Zápis ubytovanie

Každý kto prevádzkuje hotel, penzión, chatu, alebo napríklad kemp, má možnosť prezentácie v katalóg SlovakiaTrade. V prehľadnej podrobnej vizitke máte možnosť popísať svoje služby a dať tak o svojom zariadení vedieť novým zahraničným, ale aj slovenským klientom.

Bannerová reklama ( grafická )

V katalógu je možné realizovať bannerovú reklamu.

Prednostný výpis

Každý kto má v katalógu realizovanú kampaň, má možnosť posunúť svoje produkty a služby na popredné pozície v kategóriách katalógu a to formou zvýrazneného prednostného výpisu.


Pre podrobnejšie informácie o všetkých formátoch v katalógu, kontaktujte email: obchod@trade.sk.

Copyright © 2004 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.